Thông tin người đặt

Họ và tên :
Email :
Địa chỉ :
Số điện thoại :

Phương thức thanh toán

Sài Gòn - BangKok - Pattaya

Thời gian:5 ngày 4 đêm

Giá VNĐ: 5,999,000 VNĐ

Phương tiện:

Khách sạn:

Ngày khởi hành: Ngày 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, 29/03/2018

Nơi khởi hành: Sài Gòn

Liên hệ: 0291.3826534 – 0917661165 (THUẬN)