Du lịch Đông Nam Á

Sài Gòn - BangKok - Pattaya

 • Thời gian:5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện:
 • Khách sạn:
Giá: 5,999,000 VNĐ

MALAYSIA - SINGAPORE 2

 • Thời gian:6 ngày 5 đêm
 • Phương tiện:Máy bay
 • Khách sạn:
Giá: 14,990,000 VNĐ

MALAYSIA - SINGAPORE

 • Thời gian:6 ngày 5 đêm
 • Phương tiện:Máy bay
 • Khách sạn:
Giá: 15,490,000 VNĐ

Sài Gòn - BangKok - Pattaya 2

 • Thời gian:5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện:HÀNG KHÔNG NOKAIR
 • Khách sạn:
Giá: 10,500,000 VNĐ

Sài Gòn - BangKok - Pattaya

 • Thời gian:5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện:HÀNG KHÔNG NOKAIR
 • Khách sạn:
Giá: 9,800,000 VNĐ