Du lịch Miền Trung

Phan Thiết

 • Thời gian:3 ngày 3 đêm
 • Phương tiện:Đi về bằng xe
 • Khách sạn:
Giá: 2,820,000 VNĐ

Nha Trang

 • Thời gian:3 ngày 3 đêm
 • Phương tiện:Đi về bằng xe
 • Khách sạn:
Giá: 2,860,000 VNĐ

Ninh Chữ

 • Thời gian:3 ngày 3 đêm
 • Phương tiện:Đi xe về xe
 • Khách sạn:
Giá: 2,890,000 VNĐ

Mũi Né - Phan Thiết

 • Thời gian:2N1D
 • Phương tiện:Đi xe về xe
 • Khách sạn:
Giá: 1,660,000 VNĐ